هواپیماهای وارد شده به کشور کهنه نیست

[ad_1]

هواپیماهای وارد شده به کشور کهنه نیست

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هواپیماهای وارد شده به کشور نو است. خبرگزاری صدا و سیما


مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هواپیماهای وارد شده به کشور نو است.

خبرگزاری صدا و سیما

[ad_2]

لینک منبع