بازار گوشت قرمز اشباع شده است

[ad_1]

بازار گوشت قرمز اشباع شده است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: بازار گوشت قرمز از لحاظ میزان تولید داخل و واردات اشباع شده است، اما برای مدیریت قیمت باید از فعالیت رانت خواران جلوگیری شود. خبرگزاری صدا و سیما


مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: بازار گوشت قرمز از لحاظ میزان تولید داخل و واردات اشباع شده است، اما برای مدیریت قیمت باید از فعالیت رانت خواران جلوگیری شود.

خبرگزاری صدا و سیما

[ad_2]

لینک منبع